Nauka on-line

Nasza oferta to edukacja zaoczna prowadzona wyłącznie przez internet

NAUKA W ZAKRESIE TURYSTYKI REALIZOWANA CAŁOŚCI PRZEZ INTERNET:

– Zarządzanie ośrodkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA

– Turystyka śródziemnomorska

 

Rozpoczęcie zajęć nowych grup we wrześniu

.

Realizujemy obecnie autorski program nauczania, który jest skonstruowany tak, aby po ukończeniu szkoły absolwent miał w pełni opanowany  zakres przedmiotów zawodowych, nabył wiedzę i umiejętności w zakresie turystyki i kultury krajów śródziemnomorskich.

Nauka w Szkole Turystyki trwa dwa semestry: od września do czerwca. Jest to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i uzyskiwania umiejętności zawodowych. Podstawą kształcenia są założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej podane w tzw. “podstawach programowych” dla poszczególnych zawodów. Dotychczas prowadziliśmy dwuletnie kształcenie wg programu Technik obsługi ruchu turystycznego i Technik Hotelarstwa,  jednak tego typu szkoły przestają funkcjonować  po decyzjach Ministerstwa.


Obecnie nie jest potrzebny tytuł Technik do pracy  i do prowadzenia własnej firmy.

Absolwenci uzyskują świadectwo szkoły policealnej  American Business Academy.
Dodatkowo wystawiamy certyfikaty w języku angielskim, przydatne do pracy za granicą.

Na świadectwach ukończenia szkoły i w zaświadczeniach nie podaje się obecnie trybu nauki (że zajęcia były prowadzone przez internet).

Podstawowe działy objęte programem nauczania:

Kierunek Zarządzanie ośrodkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA przeznaczony dla osób, które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie związanym z zarządzaniem turystyką, hotelarstwem, rekreacją, SPA itp i chcą uzyskać wiedzę oraz umiejętności zawodowe.  Również dla osób zarządzających lub zamierzających w przyszłości zarządzać firmą turystyczną, rekreacyjną lub SPA. Szkoła daje podstawę wiedzy na temat rynku turystycznego, obsługi ruchu turystycznego, rekreacyjnego i SPA oraz ukierunkowuje na problematykę praktycznego funkcjonowania firmy na dynamicznie rozwijającym się rynku turystyki i rekreacji. Program nauczania uwzględnia praktyczne zasady organizacji, promowania i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym, rekreacyjnym i SPA.

Kierunek Turystyka śródziemnomorska przeznaczona jest dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie specyfiki organizacji turystyki obszaru Morza Śródziemnego,  daję także szeroką wiedzę w zakresie historii i kultury współczesnych krajów śródziemnomorskich.


Nauczanie jest prowadzone poprzez naszą platformę e-learningu  – wykładowcy zamieszczają swoje wykłady teoretyczne oraz interesujące materiały na platformie internetowej Moodle. Na bieżąco publikowany jest tam również plan zajęć i inne ważne informacje. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów następuje w formie oceny/zaliczenia  prac pisemnych, szczegółowo określonych dla poszczególnych przedmiotów programu nauczania.

Po zapisaniu się do szkoły należy samodzielnie założyć konto z linku e-learning wg instrukcji na stronie głównej platformy i poczekać na nadanie uprawnień przez administratora serwisu.

Nauka trwa 2 semestry – jeden rok szkolny (450 godzin)

 

Zasady rekrutacji do szkoły: 

– Zapisy do szkoły bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń.

– Nie jest wymagany egzamin dojrzałości. Nauka rozpoczyna się od września.

– Prosimy, aby wypełnić internetowy formularz ZAPISU DO SZKOŁY ON-LINE:

Szybka forma zapisu do szkoły – kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

ZAPISUJĘ SIĘ DO SZKOŁY ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO

Wymagane dokumenty do szkoły:   

  • formularz zgłoszenia do szkoły
  • podpisana umowa o pobieranie nauki (2 egzemplarze)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub maturalne
  • 2 fotografie
  • 3 zaadresowane małe koperty (na adres słuchacza), oraz jedna koperta duża A-4
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

Nie należy wysyłać oryginałów świadectw – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy mailem druki pełnego Formularza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałów formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:

BSSU & ABA 
ul. Michałowicza 46/1
43-300 Bielsko-Biała
.

Potwierdzeniem zapisu do jest wpłata wpisowego na konto bankowe szkoły

Całość kosztów nauki w szkole turystyki obejmuje opłaty:

– jednorazowe wpisowe wysokości 200 zł

– 11 rat czesnego po 200 zł

Czesne należy wpłacać od września do czerwca do 5 każdego miesiąca

Wpisowe i czesne wyłącznie na konto bankowe szkoły:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

MBank  O/Bielsko-Biała
nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy również faktury VAT dla firm – proszę podać na formularzu zgłoszenia dane firmy z NIP

AKTUALNE PROMOCJE:

– WPŁACAJĄC ZA DRUGI SEMESTR W CAŁOŚCI ZYSKUJESZ 10% RABATU

Wpłata za cały semestr powinna wówczas wpłynąć na konto szkoły do 5 lutego

Tagi:
#bssu, Szkoły policealne w Bielsku-Białej Krakowie Katowicach Szkoły artystyczne w Krakowie, szkoła turystyki przez internet szkoła zdrowia policealna online przez internet 
policealna szkoła turystyki w Krakowie, #szkoły policealne Łódź Gdańsk Kraków Warszawa przez Internet, Policealna online Turystyka śródziemnomorska, Zarządzanie turystyką, rekreacją i SPA #dobra szkoła policealna online przez internet