KORESPONDENCJĘ POCZTOWĄ PROSZĘ KIEROWAĆ WYŁĄCZNIE NA ADRES CENTRALI W BIELSKU-BIAŁEJ:

E-mail do sekretariatu:

Adres:

Michałowicza 46/1 43-300 Bielsko-Biała

Zapisy na wszystkie specjalności – centralna rejestracja online:

Formularze szybkiej rejestracji na wybraną specjalność znajdziecie poniżej i na stronach kierunków

Po rejestracji prześlemy Państwu mailem druk Umowy i  dalsze instrukcje

Biuro czynne od wtorku do czwartku w godz. 9:00-15:00
W pozostałe dni prosimy o kontakt e-mailem

Wpisowe: 200 zł, miesięczne raty czesnego po 200 zł. Przy ponownym zapisie zwalniamy z opłaty wpisowego. Czesne należy wpłacać do 5 dnia miesiąca

Wpisowe i czesne wyłącznie na konto bankowe:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

ul. Michałowicza 46/1   43-300 Bielsko-Biała

MBank  O/Bielsko-Biała
nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy również faktury VAT dla firm – proszę podać na formularzu zgłoszenia dane firmy z NIP

Zainteresowanym osobom wystawiamy zaświadczenia, proszę o zapoznanie się z informacjami poniżej:

– Zaświadczenie wydaje się na wniosek słuchacza, w razie zaprzestania nauki zaświadczenie to traci ważność.

– Zaświadczenie nie stanowi automatycznie podstawy prawnej do zwolnienia ze składek ZUS czy podatków w rozumieniu przepisów dotyczących zatrudniania na umowy cywilno-prawne. Należy każdorazowo uzgodnić i uzyskać akceptację oddziału ZUS właściwego dla danego pracodawcy.

 – Przy ubieganiu się o świadczenia z tytułu renty rodzinnej, decyzję o zaakceptowaniu zaświadczenia podejmuje właściwy oddział ZUS, KRUS lub inny uprawniony organ.

 – Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej American Business Academy w Bielsku-Białej nie ponoszą odpowiedzialności za nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystanie zaświadczenia.

Szybka forma zapisu – kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA WYBRANĄ SPECJALNOŚĆ – NAUKA ON-LINE 

Warto dodać nasz mail do książki adresowej/kontaktów w swoim programie poczty elektronicznej, aby mieć pewność, że wiadomość od nas zawsze dojdzie do odbiorcy.

Odpowiadamy na wszystkie e-maile. Jeśli nie widać odpowiedzi, proszę sprawdzić  katalog SPAM w swoim programie pocztowym

Zobacz diaporamy i filmy słuchaczy na YouTube

Diaporama Henryka Wacławika zrealizowana w budynku Szkoły

Tagi:
#bssu, Szkoły policealne przez internet Bielsko-Biała, szkoły policealne przez Internet,  online  e-learning, szkoły policealne Szczecin, Szkoły policealne Opole, Szkoły policealne Zielona Góra, Szkoły policealne Kielce, Szkoły policealne Olsztyn, Szkoły policealne Poznań, szkoły policealne Warszawa, Policealne Kraków, Szkoły policealne Łódź, szkoły policealne prze internet

        # Szkoła Turystyki śródziemnomorskiej on-line   
        #Szkoła Zarządzania turystyką, rekreacją i SPA  online           
        # Szkoła Promocji zdrowia z dietoprofilaktyką online
        #Szkoła Architektury krajobrazu – projektowania ogrodów przez internet
        #Szkoła Ogrodnictwa ekologicznego online
        #Dekorator wnętrz szkoła przez internet