Dekorator wnętrz

Szkoły policealne on-line

 

Realizujemy obecnie autorski program nauczania, który jest skonstruowany tak, aby po ukończeniu szkoły absolwent miał w pełni opanowany  zakres przedmiotów zawodowych, posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie dekoracji wnętrz.

Nauka w Szkole na kierunku Dekorator wnętrz trwa dwa semestry (jeden rok szkolny), 450 godzin, od września. Jest to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i uzyskiwania umiejętności zawodowych przez osoby dorosłe

Obecnie nie jest wymagany tytuł Technik do pracy  i do prowadzenia własnej firmy.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej potwierdzające zdobyte umiejętności i wiedzę.

Na świadectwach ukończenia szkoły nie podaje się obecnie trybu nauki, np. że zajęcia były prowadzone przez internet.
Dodatkowo wystawiamy certyfikat w języku angielskim.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i inne wg potrzeb, również zaświadczenia dla pracodawcy (status słuchacza przysługuje do końca sierpnia)

 

Podstawowe działy objęte programem nauczania:

– Podstawy kompozycji plastycznej
– Historia projektowania i dekoracji
– Materiały dekoracyjne
– Dekoracja i aranżacja wnętrz
– Zasady kompozycji wnętrza
– Wnętrza użytkowe
– Komunikacja z klientem, i inne

Kierunek Dekorator wnętrz przeznaczony dla osób z wykształceniem co najmniej średnim (matura nie jest wymagana), które pracują, lub zamierzają pracować w zawodzie związanym z aranżacją i dekorowaniem wnętrz mieszkalnych i użytkowych, itp.


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– projektowania realizowania wystroju wnętrz
– znajomości materiałów i elementów potrzebnych w tym zakresie
– umiejętność stylizowania przestrzeni
– przygotowanie wnętrz do skutecznego wynajmu lub sprzedaży

Po ukończeniu kierunku szkoły Słuchacz może podjąć pracę w:  

– firmach dekoratorskich

– biurach projektowych

– pracowniach architektonicznych

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Nauczanie jest prowadzone poprzez naszą platformę e-learningu – wykładowcy zamieszczają swoje wykłady teoretyczne oraz interesujące materiały na platformie internetowej Moodle. Na bieżąco publikowany jest tam również plan zajęć i inne ważne informacje. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów następuje w formie oceny prac pisemnych i projektów szczegółowo określonych dla poszczególnych przedmiotów programu nauczania.

Po zapisaniu się do szkoły należy samodzielnie założyć konto z linku e-learning wg instrukcji na stronie głównej platformy i poczekać na nadanie uprawnień przez administratora serwisu.


Zasady rekrutacji do szkoły: 

Zapisy do szkoły bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń

Nie jest wymagany egzamin dojrzałości. Nauka rozpoczyna się od września.

Prosimy, aby wypełnić internetowy formularz ZAPISU DO SZKOŁY ON-LINE

Wymagane dokumenty do szkoły:   

  • formularz zgłoszenia do szkoły
  • podpisana umowa o pobieranie nauki (2 egzemplarze)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub maturalne
  • 2 fotografie
  • 3 zaadresowane małe koperty (na adres słuchacza), oraz jedna koperta duża A-4
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

Nie należy wysyłać oryginałów świadectw – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy mailem druki pełnego Formularza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki.
Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałów formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w
Bielsku-Białej:

BSSU & ABA 
ul. Michałowicza 46/1
43-300 Bielsko-Biała

Potwierdzeniem zapisu do jest wpłata wpisowego na konto bankowe szkoły

Całość kosztów nauki w szkole promocji zdrowia obejmuje opłaty:

– jednorazowe wpisowe wysokości 200 zł

– czesne: I semestr 1000 zł, II semestr 1200 zł (co daje po 200 zł miesięcznie)


Wpisowe i czesne wyłącznie na konto bankowe szkoły:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

MBank  O/Bielsko-Biała
nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy również faktury VAT dla firm – proszę podać na formularzu zgłoszenia dane firmy z NIP


Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nr 2.24/00073/2006

Szkoła ma wdrożony System Zarządzania Jakością według normy
PN-EN ISO 9001:2015-10  

Numer certyfikatu ISO: 18/01/2024/TS/WA/1453/20  na podstawie decyzji z dnia 18.01.2024 r.

Tagi:
#bssu, Szkoły policealne w Bielsku-Białej Krakowie kurs zawodowy Dekorator wnętrz e-learning Katowicach online Szkoły artystyczne w Krakowie, szkoła turystyki przez internet szkoła dietetyki online policealna przez internet
policealna szkoła turystyki w Krakowie, studia Warszawa policealne przez internet, szkoły policealne przez Internet, policealna online  e-learning, nauka Dekoracja Wnętrz kursy zawodowe przez internet #policealna szkoła dekoracji wnętrz online, #policealne Łódź całość przez internet #Policealne Olszyn on-line