Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku.

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej oznacza akceptację zasad poniższej polityki prywatności.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej & American Business Academy (dalej: BSSU&ABA) na stronie internetowej szkoły:  www.bssu.edu.pl  zwanego dalej Serwisem.

  1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma BSSU&ABA z siedzibą w Bielsku-Białej, kod pocztowy: 43-300, ul Michałowicza 46/1. zwanym dalej Administratorem.

  2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

  3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zapisania się do szkoły, utworzenia konta na platformie e-learningu lub odpowiedzi na zadane pytanie.

  4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:

   1. wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

   2. ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

   3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

   4. przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych

   5. złożenia skargi do organu nadzorczego.

  5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

  6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

  7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie

 #bssu  #szkoły policealne online  #RODO