Szkoły policealne on-line

Nasza oferta to edukacja zaoczna wspomagana on-line lub wyłącznie przez internet

SZKOŁA TURYSTYKI REALIZOWANA CAŁOŚCI PRZEZ INTERNET:

– Zarządzanie ośrodkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA

– Turystyka śródziemnomorska

 

Rozpoczęcie zajęć nowych grup we wrześniu i w lutym

Nasze plenery fotograficzne w Kazimierzu Dolnym i w Rovinj, Chorwackiej Wenecji:

Realizujemy obecnie autorski program nauczania który jest skonstruowany tak, aby po ukończeniu szkoły absolwent miał w pełni opanowany  zakres przedmiotów zawodowych.

Nauka w Szkole Turystyki trwa dwa semestry: od września do czerwca. (lub od lutego) Jest to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Podstawą kształcenia są założenia Ministerstwa Edukacji i Sportu podane w tzw. “podstawach programowych” dla poszczególnych zawodów. Dotychczas prowadziliśmy dwuletnie kształcenie wg programu Technik obsługi ruchu turystycznego i Technik Hotelarstwa,  jednak tego typu szkoły przestają funkcjonować  po decyzjach Ministerstwa.

Obecnie nie jest potrzebny tytuł Technik do pracy  i do prowadzenia własnej firmy.

Absolwenci uzyskują świadectwo  American Business Academy potwierdzające wykształcenie zawodowe.

Na świadectwach ukończenia szkoły nie podaje się obecnie, że zajęcia były prowadzone przez internet

Podstawowe działy objęte programem nauczania:

Kierunek Zarządzanie ośrodkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA przeznaczony dla osób które pracują lub zamierzają pracować w zawodzie związanym z zarządzaniem turystyką, hotelarstwem, rekreacją, SPA itp i chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe.  Również dla osób zarządzających lub zamierzających w przyszłości zarządzać firmą turystyczną, rekreacyjną lub SPA. Szkoła dają podstawę wiedzy na temat rynku turystycznego, obsługi ruchu turystycznego, rekreacyjnego i SPA oraz ukierunkowują na problematykę praktycznego funkcjonowania firmy na dynamicznie rozwijającym się rynku turystyki i rekreacji. Program studiów uwzględnia praktyczne zasady organizacji, promowania i kierowania przedsiębiorstwem turystycznym, rekreacyjnym i SPA.

Kierunek Turystyka śródziemnomorska przeznaczona jest dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie specyfiki organizacji turystyki obszaru Morza Śródziemnego,  daję także szeroką wiedzę w zakresie historii i kultury wsółczesnych krajów śródziemnomorskich.

Nauczanie jest prowadzone poprzez naszą platformę e-learningu  – wykładowcy zamieszczają swoje wykłady teoretyczne oraz interesujące materiały na platformie internetowej Moodle. Na bieżąco publikowany jest tam również plan zajęć i inne ważne informacje. Zalicznie poszczególnych przedmiotów następuję w formie oceny/zaliczenia testów i prac pisemnych szczegółowo określonych dla poszczególnych przedmiotów programu nauczania.

Po zapisaniu się do szkoły należy samodzielnie założyć konto z linku e-learning wg instrukcji na stronie głównej platformy i poczekać na nadanie uprawnień przez administratora serwisu.

Nauka trwa 2 semestry – jeden rok szkolny (450 godzin)
Szkoła niestacjonarna prowadzona w całości przez internet

Świadectwo ukończenia szkoły i certyfikat w języku angielskim wydaje American Business Academy

Zasady rekrutacji do szkoły: 

– Zapisy do szkoły bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń

– Nie jest wymagany egzamin dojrzałości. Nauka rozpoczyna się od września  lub lutego

– Prosimy aby wypelnić internetowy formularz ZAPISU DO SZKOLY ON-LINE:

Szybka forma zapisu do szkoły – kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

ZAPISUJĘ SIĘ DO SZKOŁY ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO

Wymagane dokumenty do szkoły:   

  • formularz zgłoszenia do szkoły
  • podpisana umowa o pobieranie nauki (2 egzemplarze)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub maturalne
  • 2 fotografie legitymacyjne
  • 4 zaadresowane koperty (adres słuchacza), w tym jedna duża A-4
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

Nie należy wysyłać oryginałów świadectw – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia z formularza rejestracji do szkoły, wysyłamy mailem druki pełnego Formularza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałow formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:

BSSU & ABA 
ul. Michałowicza 46/1
43-300 Bielsko-Biała

Koperty przesłane przez kandydatów zostaną wykorzystane na przesłanie przez szkołę 1 egz. Umowy i innych dokumentów.

Potwierdzeniem zapisu do jest wpłata wpisowego na konto bankowe szkoły

Całość kosztów nauki w szkole turystyki obejmuje opłaty:

– jednorazowe wpisowe wysokości 200 zł

– 11 rat czesnego po 200 zł

Czesne należy wpłacać od września do czerwca do 5 każdego miesiąca

Wpisowe i czesne wyłącznie na konto bankowe szkoły:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

MBank  O/Bielsko-Biała
nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy również faktury VAT dla firm – proszę podać na formularzu zgłoszenia dane firmy z NIP

AKTUALNE PROMOCJE:

– WPŁACAJĄC ZA DRUGI SEMESTR W CAŁOŚCI ZYSKUJESZ 10% RABATU

Wpłata za cały semestr powinna wówczas wpłynąć na konto szkoły do 5 dnia szóstego miesiąca nauki

Tagi:
#bssu, Szkoły policealne w Bielsku-Białej Krakowie Katowicam Szkoły artystyczne w Krakwoei, szkoła turystyki przez internet szkoła medyczba online przez internet 
studia podyplomowe online studia licencjackie przez internet podyplomowe, policealna szkoła turystyki w Krakowie, studia pobyplomowe przez internet, szkoły policealne przez Internet, Studia online  e-learning, Turystyka śródziemnomorska, Zarządzanie turystyką, rekreacją i SPA