Szkoły policealne on-line

Nasza oferta to edukacja zaoczna wspomagana on-line lub wyłącznie przez internet

SZKOŁA OGRODNICTWA EKOLOGICZNEGO (ORGANICZNEGO)

szkoła policealna realizowana w całości przez internet  – platformę e-learningu

Rozpoczęcie zajęć nowych grup we wrześniu i w lutym

Realizujemy obecnie autorski program nauczania który jest skonstruowany tak, aby po ukończeniu szkoły absolwent miał w pełni opanowany  zakres przedmiotów zawodowych.

Nauka w Szkole Promocji Zdrowia trwa dwa semestry: od września do czerwca. (lub od lutego) Jest to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Podstawą kształcenia są założenia Ministerstwa Edukacji podane w tzw. “podstawach programowych” dla poszczególnych zawodów.

Obecnie nie jest potrzebny tytuł Technik do pracy  i do prowadzenia własnej firmy.

Absolwenci uzyskują świadectwo policealnego studium zawodowego Beskidzkich Szkół Sztuki Użytkowej potwierdzające średnie wykształcenie zawodowe.

Na świadectwach ukończenia szkoły nie podaje się obecnie, że zajęcia były prowadzone przez internet.

Wydajemy legitymację szkolną, zaświadczenia do ZUS, KRUS i inne

Podstawowe działy objęte programem nauczania:

– Podstawy uprawy ekologicznej
– Warzywnictwo ekologiczne
– Sadownictwo i szkółkarstwo
– Kwiaciarstwo i rośliny ozdobne
– Ekologiczna ochrona roślin
– Projektowanie ogrodów

Kierunek Ogrodnictwo ekologiczne przeznaczony dla osób z wyksztalceniem conajmniej średnim (matura nie jest wymagana) które pracują, lub zamierzają pracować w zawodzie związanym z zakładaniem i prowadzeniem ogrodów organicznych i chcą uzyskac kwalifikacje zawodowe


Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– zakładania i prowadzenia ogrodów ekologicznych, 

– stosowania ekologicznych metod ochrony roślin, 

– obsługi klienta w zakresie zaopatrzenia w odpowiedni materiał ogrodniczy,

 
Po ukończeniu kierunku szkoły Słuchacz może podjąć pracę w:  

– przedsiębiorstwach i gospodarstwach ogrodniczych, 

– sklepach i hurtowniach ogrodniczych

– miejskich terenach zieleni


Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskuje również uprawnienia do zakupu gruntów rolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nauczanie jest prowadzone poprzez naszą platformę e-learningu – wykładowcy zamieszczają swoje wykłady teoretyczne oraz interesujące materiały na platformie internetowej Moodle. Na bieżąco publikowany jest tam również plan zajęć i inne ważne informacje. Zalicznie poszczególnych przedmiotów następuję w formie oceny/zaliczenia testów i prac pisemnych szczegółowo określonych dla poszczególnych przedmiotów programu nauczania.

Po zapisaniu się do szkoły należy samodzielnie założyć konto z linku e-learning wg instrukcji na stronie głównej platformy i poczekać na nadanie uprawnień przez administratora serwisu.

Nauka trwa 2 semestry – jeden rok szkolny (450 godzin)

Szkoła niestacjonarna prowadzona w całości przez internet

Świadectwo ukończenia szkoły i certyfikat w języku angielskim wydają Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej

Zasady rekrutacji do szkoły: 

Zapisy do szkoły bez egzaminów wstępnych – decyduje kolejność zgłoszeń

Nie jest wymagany egzamin dojrzałości. Nauka rozpoczyna się od września  lub lutego

Prosimy aby wypelnić internetowy formularz ZAPISU DO SZKOLY ON-LINE:

Szybka forma zapisu do szkoły – kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

ZAPISUJĘ SIĘ DO SZKOŁY ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM 

Wypełnienie formularza rejestracji do szkoły oznacza zgodę na politykę prywatności zgodnej z zasadami RODO

Wymagane dokumenty do szkoły:   

  • formularz zgłoszenia do szkoły
  • podpisana umowa o pobieranie nauki (2 egzemplarze)
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub maturalne
  • 2 fotografie legitymacyjne (na legitymację i do akt)
  • 4 zaadresowane koperty (adres słuchacza), w tym jedna duża A-4
    (zaświadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

Nie należy wysyłać oryginałów świadectw – wyłącznie kserokopie.

Po otrzymaniu zgłoszenia z formularza rejestracji do szkoły, wysyłamy mailem druki pełnego Formularza zgłoszenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przesłanie pocztą oryginałow formularza zgłoszenia, umowy, fotografii oraz pozostałych dokumentów na adres centrali w Bielsku-Białej:

BSSU & ABA 
ul. Michałowicza 46/1
43-300 Bielsko-Biała

Koperty przesłane przez kandydatów zostaną wykorzystane na przesłanie przez szkołę legitymacji szkolnej, zaświadczeń a po zakończeniu nauki również świadectwa ukończenia szkoły. Osoby które życzą sobie otrzymywać korespondencję (np. zaświadczenia) pocztą priorytetową, prosimy o naklejenie właściwych znaczków na kopertach i napisanie: “priorytet”)

Potwierdzeniem zapisu do jest wpłata wpisowego na konto bankowe szkoły

Całość kosztów nauki w szkole promocji zdrowia obejmuje opłaty:

– jednorazowe wpisowe wysokości 200 zł

– 10 rat czesnego po 180 zł

Czesne należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca

Wpisowe i czesne wyłącznie na konto bankowe szkoły:

Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

MBank  O/Bielsko-Biała
nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy również faktury VAT dla firm – proszę podać na formularzu zgłoszenia dane firmy z NIP

AKTUALNE PROMOCJE:

– WPŁACAJĄC ZA DRUGI SEMESTR W CAŁOŚCI ZYSKUJESZ 10% RABATU

Wpłata za cały semestr powinna wówczas wpłynąć na konto szkoły do 5 dnia szóstego miesiąca nauki

Tagi:
#bssu, Szkoły policealne w Bielsku-Białej Krakowie Katowicam Szkoły artystyczne w Krakwoei,szkoła turystyki przez internet szkoła medyczba online przez internet szkoły fotograficzne w Krakwoe, studia fotograficzne w Krakowie, studia wyższe fotograficzne w Krakowie, fotografia studia małopolska, kursy fotograficzne Kraków, kursy fotografii ślubnej w Krakowie Bielsku, studia podyplomowe online studia licencjackie przez internet podyplomowe.com dobra fotografia linki, Policealna szkoła architektury krajobrazu projektowanie ogrodów przez internet