KONTAKT:
43-300 Bielsko-Bia豉, 
ul. Micha這wicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Policealna Szko豉 Turystyki
 Nasza oferta to edukacja zaoczna wspomagana on-line lub wy陰cznie przez internet


SZKOx TURYSTYKI REALIZOWANA CAΜ列I PRZEZ INTERNET:

- Zarz康zanie o鈔odkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA

- Turystyka 鈔ódziemnomorska

Rozpocz璚ie zaj耩 nowych grup we wrze郾iu i w lutym


 
Nasze plenery fotograficzne w Kazimierzu Dolnym i w Rovinj, Chorwackiej Wenecji:


Kazimierz Dolny, bssu.edu.pl (2862) Kazimierz Dolny, bssu.edu.pl (2863)
Rovinj - Plener fotograficzny bssu.edu.pl (2869) Rovinj - Plener fotograficzny bssu.edu.pl (2866)

Szybka forma zapisu do szko造 - kliknij i wy郵ij (ode郵emy mailem druki zg這szenia i umowy):

ZAPISUJ SI DO SZKOΧ ON-LINE

Je瞠li nasz mail nie dotrze do gównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzi katalog SPAM 

Wype軟ienie formularza rejestracji do szko造 oznacza zgod na polityk prywatnosci zgodnej z zasadami RODO

Realizujemy obecnie autorski program nauczania który jest skonstruowany tak, aby po uko鎍zeniu szko造 absolwent mia w pe軟i opanowany  zakres przedmiotów zawodowych.

Nauka w Szkole Turystyki trwa dwa semestry: od wrze郾ia do czerwca. (lub od lutego) Jest to zgodnie z aktualnymi wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie kszta販enia zawodowego i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych. Podstaw kszta販enia s za這瞠nia Ministerstwa Edukacji i Sportu podane w tzw. "podstawach programowych" dla poszczególnych zawodów. Dotychczas prowadzili鄉y dwuletnie kszta販enie wg programu Technik obs逝gi ruchu turystycznego i Technik Hotelarstwa,  jednak tego typu szko造 przestaj funkcjonowa  po decyzjach Ministerstwa.

Obecnie nie jest potrzebny tytu Technik do pracy  i do prowadzenia w豉snej firmy.

Wydajemy bez op豉t legitymacj szkoln, za鈍iadczenia do ZUS, KRUS i inne

Absolwenci uzyskuj 鈍iadectwo policealnego studium zawodowego American Business Academy potwierdzaj帷e 鈔ednie wykszta販enie zawodowe.

Na 鈍iadectwach uko鎍zenia szko造 nie podaje si obecnie 瞠 zaj璚ia by造 prowadzone przez internet


Podstawowe dzia造 obj皻e programem nauczania
:

Kierunek Zarz康zanie o鈔odkiem turystycznym, rekreacyjnym i SPA przeznaczony dla osób które pracuj lub zamierzaj pracowa w zawodzie zwi您anym z zarz康zaniem turystyk, hotelarstwem, rekreacj, SPA itp i chc uzyska kwalifikacje zawodowe.  Równie dla osób zarz康zaj帷ych lub zamierzaj帷ych w przysz這軼i zarz康za firm turystyczn, rekreacyjn lub SPA. Szko豉 daj podstaw wiedzy na temat rynku turystycznego, obs逝gi ruchu turystycznego, rekreacyjnego i SPA oraz ukierunkowuj na problematyk praktycznego funkcjonowania firmy na dynamicznie rozwijaj帷ym si rynku turystyki i rekreacji. Program studiów uwzgl璠nia praktyczne zasady organizacji, promowania i kierowania przedsi瑿iorstwem turystycznym, rekreacyjnym i SPA.

Kierunek Turystyka 鈔ódziemnomorska przeznaczona jest dla zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie specyfiki organizacji turystyki obszaru Morza 字ódziemnego,  daj tak瞠 szerok wiedz w zakresie historii i kultury wsó販zesnych krajów 鈔ódziemnomorskich.

Nauczanie jest prowadzone poprzez nasz platform e-learningu  - wyk豉dowcy zamieszczaj swoje wyk豉dy teoretyczne oraz interesuj帷e materia造 na platformie internetowej Moodle. Na bie膨co publikowany jest tam równie plan zaj耩 i inne wa積e informacje. Zalicznie poszczególnych przedmiotów nast瘼uj w formie oceny/zaliczenia testów i prac pisemnych szczegó這wo okre郵onych dla poszczególnych przedmiotów programu nauczania.

Po zapisaniu si do szko造 nale篡 samodzielnie za這篡 konto z linku e-learning wg instrukcji na stronie gównej platformy i poczeka na nadanie uprawnie przez administratora serwisu.

Nauka trwa 2 semestry - jeden rok szkolny (450 godzin)
Szko豉 niestacjonarna prowadzona w ca這軼i przez internet

安iadectwo uko鎍zenia szko造 i certyfikat w j瞛yku angielskim wydaje American Business Academy 

 
Zasady rekrutacji do szko造: 

Zapisy do szko造 bez egzaminów wst瘼nych - decyduje kolejno嗆 zg這sze

Nie jest wymagany egzamin dojrza這軼i. Nauka rozpoczyna si od wrze郾ia  lub lutego

Prosimy aby wypelni internetowy formularz ZAPISU DO SZKOLY ON-LINE:

Szybka forma zapisu do szko造 - kliknij i wy郵ij (ode郵emy mailem druki zg這szenia i umowy):

ZAPISUJ SI DO SZKOΧ ON-LINE

Je瞠li nasz mail nie dotrze do gównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzi katalog SPAM

Wype軟ienie formularza rejestracji do szko造 oznacza zgod na polityk prywatnosci zgodnej z zasadami RODO

Wymagane dokumenty do szko造:   

 • formularz zg這szenia do szko造
 • podpisana umowa o pobieranie nauki (2 egzemplarze)
 • kserokopia 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub maturalne
 • 2 fotografie legitymacyjne (na legitymacj i do akt)
 • 4 zaadresowane koperty (adres s逝chacza), w tym jedna du瘸 A-4
  (za鈍iadczenie lekarskie nie jest obecnie wymagane)

 Nie nale篡 wysy豉 oryginaów 鈍iadectw – wy陰cznie kserokopie.

Po otrzymaniu zg這szenia z formularza rejestracji do szko造, wysy豉my mailem druki pe軟ego Formularza zg這szenia i Umowy o pobieraniu nauki. Prosimy wówczas o przes豉nie poczt orygina這w formularza zg這szenia, umowy, fotografii oraz pozosta造ch dokumentów na adres centrali w Bielsku-Bia貫j:

     BSSU & ABA 
     ul. Micha這wicza 46/1
     43-300 Bielsko-Bia豉


Koperty przes豉ne przez kandydatów zostan wykorzystane na przes豉nie przez szko喚 legitymacji szkolnej, za鈍iadcze a po zako鎍zeniu nauki równie 鈍iadectwa uko鎍zenia szko造.

Potwierdzeniem zapisu do jest wp豉ta wpisowego na konto bankowe szko造


Ca這嗆 kosztów nauki w szkole turystyki obejmuje op豉ty:

- jednorazowe wpisowe wysoko軼i 200 z

- 10 rat czesnego po 180 z

Czesne nale篡 wp豉ca od wrze郾ia do czerwca do 5 ka盥ego miesi帷a

Wpisowe i czesne wy陰cznie na konto bankowe szko造:

Beskidzkie Szko造 Sztuki U篡tkowej & American Business Academy
(na przelewie wystarczy skrót BSSU ABA)

MBank  O/Bielsko-Bia豉 , 

nr konta: 54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

Wystawiamy równie faktury VAT dla firm - prosz poda na formularzu zg這szenia dane firmy z NIP
    

 
AKTUALNE PROMOCJE:

- WPxCAJ。 ZA DRUGI SEMESTR W CAΜ列I ZYSKUJESZ 10% RABATU


Wp豉ta za ca造 semestr powinna wówczas wp造n望 na konto szko造 do 5 dnia szóstego miesi帷a nauki
                                                                                                                       
                                                                                                                        Zapraszamy


Plener fotograficzny w Puli i Rovinj, Chorwacja
Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl (9633) Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl wsth (9751) Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl (9632) Plener fotograficzny w Puli i Rovinj - czerwiec 2011, bssu.edu.pl wsth .cn (9771)

 
 
Plakaty wystaw fotografii studentów Beskidzkich Szkó Sztuki U篡tkowej

 (1506)pl_cafe (1508)pl4 (1507)plakat chorzów (1512)Marzec 2010 (1511)plakat1 (1504)
 

Prezentacja fotografii - Anna Rucka "Mafia". Wi璚ej znajdziesz na YouTube
Szko造 policealne w Bielsku-Bia貫j Krakowie Katowicam Szko造 artystyczne w Krakwoei,szko豉 turystyki przez internet szko豉 medyczba online przez internet szko造 fotograficzne w Krakwoe, studia fotograficzne w Krakowie, studia wy窺ze fotograficzne w Krakowie, fotografia studia ma這polska, kursy fotograficzne Kraków, kursy fotografii 郵ubnej w Krakowie Bielsku, studia podyplomowe online studia licencjackie przez internet podyplomowe.com dobra fotografia linki


 policealna szko豉 turystyki w Krakowie, szko豉 turystyki przez internet studia pobyplomowe przez internet

S這wa kluczowe:
szko造 policealne przez Internet
Studia online  e-learning

        Turystyka 鈔ódziemnomorska    
         Zarz康zanie turystyk, rekreacj i SPA                

 

Zapisz

Zapisz

 • Dodaj do Rozmówek
   
  • Brak listy sówek dlaPolski -> Polski...
    
  • Stwórz now list sówek...
 • Skopiuj