KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
- Promocja zdrowia Dietetyka

uns_bssu (10441)

Studia podyplomowe online prowadzone

przez platformę e-learningu

Zajęcia stacjonarne w miastach (wg ilości zgłoszeń):
KRAKÓW - GDAŃSK - ŁÓDŹ - SZCZECIN - WARSZAWA - OPOLE

KIELCE - WROCŁAW - BYDGOSZCZ - TORUŃ - LUBLIN -
POZNAŃ -
ZIELONA GÓRA - RZESZÓW - BIAŁYSTOK - KATOWICE - OLSZTYN

 


  Promocja zdrowia z dietoprofilaktyką i edukacja zdrowotna

Studia podyplomowe prowadzimy od szeregu lat wspólnie

z Uczelnią Nauk Społecznych  w Łodzi


Studia podyplomowe  trwają 2  semestry (200 godzin).

Adresatami tych studiów podyplomowych są osoby z wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) które pracują lub zamierzają pracować  w zawodzie związanym z Promocją zdrowia, dietetyką i dietoprofilaktyką oraz edukacją zdrowotną i chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego większość zajęć prowadzimy online przez platformę e-learningu BSSU, pozostałe zajęcia w zjazdach weekendowych (tylko niedziela) w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi lub Szczecinie.  Jesteśmy przygotowani aby zjazdy prowadzić również w innych ośrodkach i miastach o ile będzie to bardziej dogodne dla większej grupy studentów, głównie we wszystkich miastach wojewódzkich.

Realizowanie znacznej części zajęć on-line to oszczędność czasu i kosztów dojazdu - na platformie e-learningu studenci pracują w dogodnej dla siebie porze.

Po zaliczeniu przedmiotów programu studiów, jako egzamin dyplomowy studenci przygotowują artykuł naukowy do publikacji. Publikujemy artykuły po kolejnych cyklach szkoleń w naszych wydawnictwach naukowych. 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dyplomach ukończenia studiów nie podaje się żadnej informacji że część zajęć była prowadzona przez e-learning - świadectwa ukończenia są identyczne dla wszystkich form prowadzenia studiów podyplomowych we wszystkich szkołach wyższych w Polsce.


Program studiów podyplomowych:

- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
- Podstawy żywienia
- Public relations i komunikacja interpersonalna w promocji zdrowia
- Podstawy zdrowia publicznego
- Promocja zdrowia w życiu rodziny i wychowaniu
- Podstawy epidemiologii w promocji zdrowia
- Metodyka edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
- Zasady planowania programu zdrowotnego i ewaluacji
- Informacja naukowa w planowaniu programu zdrowotnego
- Dietoprofilaktyka i terapia dietą 
- Ekologia i zdrowie środowiskowe
- Przykłady dobrych praktyk - diety służące zdrowiu
- Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządcze
- Zioła i przyprawy naturalne w zdrowej diecie
- Seminarium dyplomowe - artykuł naukowy przygotowany do druku

 

Program studiów w pdf -   program studiów

 
 


Zapisy online lub w naszych sekretariatach. Wymagane dokumenty:

 - wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz)  - mailem: sekretariat@bssu.edu.pl
 
  
(prosimy o scan formularza mailem, potem oryginał pocztą z pozostałymi dokumentami)

 - podpisana umowa - 2 egz. (druki wysyłamy po otrzymaniu scanu zgłoszenia)
 - odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 - kopia dowodu osobistego
 - 1 fotografia (do akt)

 - 4 koperty ze znaczkami wg aktualnych cen opłat pocztowych
      (na list zwykly lub priorytet - wg uznania uczestnika)
 - potwierdzenie pierwszej wpłaty

Harmonogram opłat czesnego studiów 2 semestralnych:

 

Harmonogram wpłat

Harmonogram wpłat w 10 ratach

Semestr

Kwota

Płatne do dnia

Kwota

Płatne do dnia


wpisowe

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

300 zł
nie podlega rabatom

przy złożeniu dokumentów

koszt semestru

1500 zł

1500 zł

 

Przy wpłacie za cały semestr

Terminy płatności czesnego w ratach


I
semestr
 

 

 
5 rat po 300 zł
do 5 dnia każdego miesiąca

(od październiak do lutego) 
rabat nie przysługuje
w pierwszym semestrze
    
II semestr 1200 zł
(o 300 zł taniej)
do 5 marca
Rabat 20%
5 rat po 300 zł
do 5 dnia
każdego miesiąca
(od marca do lipca)

Po skorzystaniu z wszystkich rabatów czesne  wynosi 2700 zł + wpisowe 300 zł


   Wpłaty czesnego wyłącznie na konto bankowe szkoły: 
    

   MBank  O/ Bielsko-Biała:   54 1140 2017 0000 4802 0810 5092

   Nazwa odbiorcy wpłaty:  Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej American Business Academy    
  (wystarczy skrótowo: BSSU ABA)
      
   Tytuł wpłaty:  "Studia podyplomowe "  
Należy również wpisać imię i nazwisko studenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły policealne przez internet turystyka zarządzanie

podyplomowe Kraków Gdańsk Szczecin Łódź

policealne opiekun medyczny online, szkoły medyczne   

Podyplomowe Promocja zdrowia z dietopropfilaktyką 

i edukacja zdrowotna 
  

Podyplomowe Zarządzanie w zdrowiu publicznym

i edukacja zdrowotna


Studia podyplomowe

 Podyplomowe Promocja zdrowia 

zaoczne  licencjackie magisterskie podyplomowe

szkoły medyczne przez internet

Szkoła policealna przez internet

 Podyplomowe online    Kraków  Łódż  Warszawa Katowice Wrocław Gdańsk
Uprawnienia nauczycielskie pedagogiczne Warszawa online  Podyplomowe przez internet

Zapisz

Zapisz

Zapisz