KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Magisterskie on-line

Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów magisterskich

Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi


 
NOWOŚĆ:
MOŻLIWY KRÓTSZY
CZAS TRWANIA STUDIÓW II STOPNIA

 
tylko 3 semestry    czesne 350 zł miesięcznie


Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających


na terenie całego kraju
oraz za granicą

 którzy 3 weekendy w semestrze mogą spędzić w Łodzi na Uczelni

- studia realizowane  są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas
i miejsce uczenia się

 PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA    Specjalność studiów

Terapia pedagogiczna i wczesne
wspomaganie rozwoju

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
i praca z rodziną

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z wczesnym wspomaganiem rozwoju

Gerontologia społeczna i oświatowa

Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Trening rozwoju jednostki i grupy

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu

Resocjalizacja i socjoterapia


PEDAGOGIKA

W SYSTEMIE 3 SEMESTRÓW


Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych
i edukacyjnych

    E-learning plus tylko 3 zjazdy weekendowe w semestrze


PROCEDURA ZAPISÓW NA STUDIA


Pierwszym krokiem zapisu na studia jest przesłanie nam krótkiego zgłoszenia mailem
na sekretariat@bssu.edu.pl (prześlemy wówczas kwestoinariusz)

lub scanu wypelnionego kwestionariusza  kandydata na studia pobranego poniżej:

-
kwestionariusz osobowy kandydata na studia magisterskie (pobierz tutaj)


Po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji na liście kandydatów prosimy
o skompletowanie wymaganych dokumentów


Biura rekrutacji nie pobierają dodatkowych opłat - aktualny koszt studiów na stronie uczelni
Łatwiej natomiast pomóc nam w sprawach praktyk studenckich i innych sprawach bieżących

Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty wpisowej na konto WSEZiNS 
 
 
Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów
do odbioru w siedzibie uczelni
 


studia podyplomowe w Łodzi, uprawnienia pedagogiczne podyplomowe przez ineternet Warszawa Gdańsk Łódź, Szczecin Krakow, Studia on-line bssu.edu.pl, studia pomostowe, szkoła policealna przez internet, szkoła fotografii Kraków, szkoła Turystyki Szczecin, e-learning, Promocja zdrowia studia podyplomowe,  Zarządzaniu w zdrowiu podyplomowe Gdańsk, podyplomowe fotografia Kraków,  tanie studia licencjackie w Łodzi Gdańsku Krakowie  STudia magisterskie online studia lcencjackie przez internet studia podyplomowe Warszawa Podyplomowe Katowice przygotowanie pedagogiczne szkoły policealne przez internet Kakatowice policealne warszawa Policealne Wrocław policealne Kraków    http://www.amazon.in/Clothing-accesories/b?ie=UTF8&node=1571271031 www.bssu.edu.pl