KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Licencjackie on-line

Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów licencjackich

 Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 ZAPISY NA SEMESTR JESIENNY 2017

czesne miesięczne wynosi 270 zł

Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających
na terenie całego kraju
oraz za granicą

 którzy 3 weekendy w semestrze mogą spędzić w Łodzi na Uczelni,
studia real
izowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się

Kierunek studiów Specjalność
PEDAGOGIKA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Resocjalizacja i socjoterapia

Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Trening interpersonalny i mediacje

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Opieka i wsparcie osób starszych,  przewlekle chorych
i niepełnosprawnychBEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


Ochrona i obrona narodowa

Bezpieczeństwo osób i mienia

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Zarządzanie kryzysowe w administracji

Obrona cywilna
 

   
E-learning plus tylko 3 zjazdy weekendowe w semestrze


PROCEDURA ZAPISÓW NA STUDIA


Pierwszym krokiem zapisu na studia jest przesłanie nam krótkiego zgłoszenia mailem
na sekretariat@bssu.edu.pl (prześlemy wówczas komlet druków rekrutacyjnych)

lub scanu wypelnionego kwestionariusza  kandydata na studia:

 kwestionariusz osobowy kandydata na studia licencjackie (pobierz tutaj)

Po uzyskaniu potwierdzenia rejestracji na liście kandydatów prosimy
o skompletowanie wymaganych dokumentów. 

Biura rekrutacji nie pobierają dodatkowych opłat - aktualny koszt studiów na stronie uczelni
Łatwiej natomiast pomóc nam w sprawach praktyk studenckich i innych sprawach bieżących.

Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty wpisowej na konto bankowe UNS.
 
 
Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej, oryginały dokumentów
do odbioru w siedzibie uczelni
 

 
 

 

  wsht.cn