KONTAKT:
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
63. Tak nam się usiadło - nowy film Leszka Buzderewicza


foto: M. Duszczyk, Leszek Buzderewicz - operator Sabina Głuch - aktorka Grzegorz Czorny - aktor
Sabina Głuch i Grzegorz Czorny Tomasz Drabek - reżyser Na planie filmowym